Language selection:

pl en de ru
  

Wykonujemy prace usługowe dla przemysłu:

 

 papierniczego

 energetycznego

 petrochemicznego

 cementowego

 stoczniowego

 gumowego

 sprzętu AGD


Naszym stałym partnerom pomagamy w zdobywaniu nowych rynków zbytu.

 

 

  Angielski

  Rosyjski

  Francuski

Usługi serwisowe

Usługi Stałoserwisowe (Outsourcing)


Świadczymy w sposób kompleksowy usługi stałoserwisowe w dziedzinie gospodarki smarno-olejowej dla utrzymania ruchu w oparciu o:

 • specjalistyczną własną kadrę serwisową
 • personel klienta (w uzgodnieniu z klientem i po uprzednim przeszkoleniu osób)
 • Zintegrowany System Zarządzania Serwisem SOS
 • doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych
 • zaplecze techniczne (agregaty, sprzęt laboratoryjny, inne)
 • specjalistyczny program informatyczny Platforma SOS
 • magazyn środków smarnych i części zapasowych (filtry, przewody, złączki, inne)
 • monitoring olejowy i raporty techniczne
 • całodobowe pogotowie serwisowe
 • unifikację elementów filtracyjnych w układach smarowniczych
 • utylizację środków smarnych


Korzyści wynikające z obsługi outsourcingowej

 • uniknięcie nieprzewidzianych zdarzeń (tj. awarie, przestoje)
 • wydłużeniu czasu eksploatacji środków smarnych
 • brak konieczności inwestowania w specjalistyczne urządzenia i sprzęt konieczne do prowadzenia gospodarki smarno-olejowej
 • łatwy bieżący dostęp do części zamiennych, środków smarnych
 • znaczne odciążenie logistyczne
 • odciążenie w zakresie gospodarowania odpadami
 • specjalistyczne wsparcie służb utrzymania ruchu
 • przedłużenie żywotności i zwiększenie wydajności maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • zdjęcie znacznej części odpowiedzialności z osób zarządzających produkcją

 

Stacja Hydrauliczna podlegająca obsłudze stało serwisowej.

 


Specjalistyczny Serwis dla Przemysłu Papierniczego


1. Kompleksowe usługi w dziedzinie prowadzenia gospodarki smarno-olejowej przez własną grupę serwisową SOS.

 2. Doraźne usługi serwisowe tj.:

 • wymiana olejów w układach smarowniczych
 • smarowanie punktów stałych
 • specjalistyczne badania olejowe

 


Specjalistyczny Serwis dla Turbin Parowych

 

1. Czyszczenie i płukanie układów olejowych turbin parowych:

 • Hydrodynamiczne czyszczenie rurociągów olejowych (pod wysokim ciśnieniem 50 MPa – 100 MPa), gdzie medium myjącym jest woda
 • Hydrodynamiczne czyszczenie głównego zbiornika olejowego - ciastowanie ścianek zbiornika
 • Hydrodynamiczne czyszczenie chłodnicy olejowej turbiny

 • Usuwanie resztek wody i osuszanie rurociągów poprzez zastosowanie filtrowanego powietrza pod ciśnieniem
 • Płukanie na obejściach układu olejowego turbiny
 • Zapewniamy końcowy wynik czystości układu olejowego wg PN-ISO 4406 12/09-13/10

2. Modernizacje systemów filtracyjnych dla układów olejowych turbin

3. Usługi w postaci monitoringu olejowego turbin (badania wraz z komentarzem i zaleceniami)

 


Usługi Serwisowe dla Turbin Gazowych


Usługi dla układów olejowych turbin gazowych:

 1. Wymiana olejów dla turbin gazowych
 2. Czyszczenie instalacji poprzez wysokociśnieniowe (50 MPa-100 MPa) hydrodynamiczne czyszczenie rurociągów. (Opcja w zależności od stanu zabrudzenia rurociągów).
 3. Płukanie układu olejowego na obejściach, do osiągnięcia zamierzonej klasy czystości rurociągów i oleju.
 4. Monitoring olejowy turbin w pełnym zakresie parametrów fizyko-chemicznych, dodatkowo przedstawianych w sposób graficzny, ze wskazaniem trendu zachodzących zmian.
 5. Usługi stało serwisowe dla układów olejowych turbin.

 

 


Usługi Doraźne

 1. Wymiany oleju w układach hydraulicznych
 2. Czyszczenie zbiorników
 3. Filtracja oleju do klasy wg zaleceń klienta lub zgodnie z DTR.
 4. Badania olejowe
 5. Doradztwo i projektowanie techniczne
 6. Budowa agregatów hydraulicznych
 7. Przeprowadzanie audytów - ocena stanu technicznego układów hydraulicznych i smarnych, gdzie efektem końcowym jest raport wraz z zaleceniami i poradami
 8. Specjalistyczne tłumaczenia techniczne – angielski, rosyjski, francuski


Badania Olejowe

 

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie badań olejowych takich jak:

 • badania olejów turbinowych 
       - prowadzimy pełny monitoring olejowy i serwisowy
 • badania olejów hydraulicznych
       - prowadzimy pełny monitoring serwisowy olejów, co w konsekwencji pozwala          na wydłużenie czasu pracy tych olejów i oszczędności
 • badania olejów przekładniowych
       - prowadzimy pełny monitoring olejów przekładniowych
 • badania mikroskopowe olejów
       - określamy tą metodą cząsteczki stałe w oleju, oznaczając ich pochodzenie            oraz klasę czystości wg ISO 4406

 


 


Specjalistyczne Badania Olejowe

 1. Lepkość oleju
 2. Liczba kwasowej
 3. Zawartość wody w oleju
 4. Klasa czystości oleju wg NAS i ISO 4406 (metoda laserowa i mikroskopowa)
 5. Zawartość pierwiastków chemicznych w oleju
 6. Zawartość metalu zużyciowego
 7. Inne

W przypadku badań klasy czystości oleju metodą mikroskopową określamy skład zanieczyszczeń stałych i identyfikujemy ich pochodzenie.

 

Do przeprowadzonych badań dołączamy raport, który zawiera komentarz oraz uwagi i zalecenia dla poprawy funkcjonowania danego urządzenia.

 

Klasyfikacja rodzaju zanieczyszczeń.


 


NOWOŚĆ
Rewitalizacja - nowatorska bezinwazyjna metoda remontu maszyn i urządzeń

 

 

Rewitalizacja, to zaawansowana technika naprawy urządzeń mechanicznych tj. silniki, pompy, zestawy hydrauliki siłowej etc., za pomocą środków chemicznych dodawanych do smarów lub olejów.

Rewitalizant wraz z olejem trafiając w strefę tarcia, w której powstaje nadmiar energii cieplnej,  przyjmuje funkcje katalizatora budującego nową warstwę. Rozpoczyna się proces wchłaniania węgla przez wiechnią warstwę i powstają węgliki metali. Proces tworzenia nowej, wyjątkowo wytrzymałej powłoki ochronnej odbywa się więc przy udziale węglików oraz znajdujących się w środku smarnym cząsteczek metalu startych z powierzchni roboczych.

Rewitalizacja to proces budowy nadzwyczajnie twartej i gładkiej powłoki metalowoceramicznej na współpracujących powierzchniach metalowych.   Wynikiem rewitalizacji jest pełna ochrona mechanizmów przed wszelkimi przeciążeniami, idealne dopasowanie się współpracujących części urządzenia i zapewnienie jego maksymalnej wydajności.


Rewitalizanty stosowane są obecnie w wielu krajach europejskich, w Azji, Australi, w USA we wszystkich gałęziach przemysłu, a zwłaszcza w motoryzacji, energetyce, przemyśle stoczniowym. Coraz częściej rewitalizuje się silniki i przekładnie na statkach, łożyska turbin parowych, gazowych, wiatrowych.

 

Rewitalizanty poprawią pracę:  
 • Silników
 • Kompresorów
 • Skrzyń biegów
 • Systemów hydraulicznych
 • Łożysk
 • Obrabiarek
 • Przekładni
 • Pras


KORZYŚCI:

 • przywrócenie parametrów pracy urządzenia do wartości bliskich fabrycznych
 • zwiększenie przebiegu lub czasu eksploatacji urządzenia (1,5 do 3 razy)
 • wygładzenie współpracujących powierzchni, które przekłada się na ich trwałość i ochronę
 • oszczędność paliwa (w przypadku silników) do kilkunastu procent
 • 6 do 12 % oszczędności energii w urządzeniach
 • obniżenie toksyczności spalin
 • zwiększenie mocy silników do 3%
 • znaczne zmniejszenie hałasu
 • zmniejszenie poziomu wibracji
 • zmniejszenie awaryjności mechanizmu

 

Przed zastosowaniem rewitalizanta

 

Po zastosowaniu rewitalizanta

 

                                                        POZNAJ LEPIEJ                                                         

Jeśli Pani/Pan chce uzyskać więcej informacji nt rewitalizacji swojego urządzenia, prosimy wypełnić formularz, a my odpowiemy.

Usługi Serwisowe dla Turbin Gazowych


Usługi dla układów olejowych turbin gazowych:

 1. Wymiana olejów dla turbin gazowych
 2. Czyszczenie instalacji poprzez wysokociśnieniowe (50 MPa-100 MPa) hydrodynamiczne czyszczenie rurociągów. (Opcja w zależności od stanu zabrudzenia rurociągów).
 3. Płukanie układu olejowego na obejściach, do osiągnięcia zamierzonej klasy czystości rurociągów i oleju.
 4. Monitoring olejowy turbin w pełnym zakresie parametrów fizyko-chemicznych, dodatkowo przedstawianych w sposób graficzny, ze wskazaniem trendu zachodzących zmian.
 5. Usługi stało serwisowe dla układów olejowych turbin.
Imię i Nazwisko:*
Nazwa Firmy:
Telefon:
E-mail:*
Branża:
Rodzaj urządzenia:

Szybki Kontakt

SKARŻYŃSKI OIL SERVICE Sp. J.

80-318 Gdańsk, Wąsowicza 24/1

tel. +48 58 710 01 63

tel. +48 58 710 01 69

tel. +48 605 346 729

 

Oddział:

66-470 Kostrzyn nad Odrą

ul. Mickiewicza 6 pok. 11

kom. +48 691 061 615